Mapa jižní Evropy

Přehledná mapa jižní Evropy ve čtyřech různých provedeních. Konkrétně se jedná barevnou politickou, černobílou politickou, barevnou slepou a černobílou slepou.

Barevná politická mapa jižní Evropy

Mapa jižní Evropy
Černobílá politická mapa jižní Evropy

Politická mapa jižní Evropy

Barevná slepá mapa jižní Evropy

Slepá mapa jižní Evropy

Černobílá slepá mapa jižní Evropy

Černobílá slepá mapa jižní Evropy

Základní informace o jižní Evropě

Mezi státy, které spadají do regionu jižní Evropy, řadíme především středomořské státy (nejsou to však pouze ony). Konkrétně jsou to Andorra, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko a Vatikán. V této oblasti žije 120 407 569 obyvatel. Rozloha území činí 899 358,44 km² a hustota zalidnění je zhruba 134 obyvatel na kilometr čtvereční.

Ekonomicky je region jižní Evropy poměrně slabý. Významný zdroj příjmů obyvatelstva generuje čilý turistický ruch, který tvoří nezanedbatelný podíl na celkovém HDP jednotlivých zemí. Velmi významné je také zemědělství, a to především to orientované na rostlinou výrobu. Prim hraje víno, olivy a různé druhy ovoce. Jistou výjimku tvoří Itálie, která je poměrně silná i průmyslově. Najdeme zde hned několik celosvětově významných automobilek a výrobců elektrospotřebičů a nespočet oděvních gigantů, z nichž se mnoho řadí k naprosté světové špičce.

Klima je v tomto regionu prakticky dvojí. Apeninský poloostrov a státy okolo něj mají podnebí subtropické. Pyrenejský poloostrov má pak vlivem Atlantského oceánu podnebí oceánské. Na celém území je celkově nízký počet srážek, což mnohdy přímo i nepřímo ohrožuje zmiňovaný silný sektor rostlinného zemědělství. Ten je skrze to ohrožován dvěma způsoby, a to suchem jako takovým a pak též častým vznikem rozsáhlým požárů. Oblast Apeninského ostrova se pak musí mimo jiné potýkat i se silnými zemětřeseními a vulkanickou činností.

V období starověku a středověku byl tento region na vrcholu svého významu a tvořil páteř evropské civilizace a obchodu. V období objevení Ameriky však začal její význam upadat a na důležitosti začala postupně nabírat Evropa západní (viz. mapa západní Evropy). Důvody byly v zásadě dva.

  1. Západní Evropa byla k výpravám do Ameriky mnohem výhodnějším výchozím bodem.
  2. Jižní a jihovýchodní Evropa (viz. mapa jihovýchodní Evropy) byla ohrožována rozpínavostí Osmanské říše.

Kam dál

Zkuste navštívit hlavní stránku Mapa Evropy těchto webových stránek. Ta je sama o sobě zdrojem cenných (byť obecnějších) informací o Evropě a současně odkazuje na všechny stránky, které pojednávají o různých evropských reáliích. Opomenout nesmíme ani článek Jižní Evropa na Wikipedii.