Mapa západní Evropy

Mapa západní Evropy ve čtyřech odlišných verzích, a to jako barevná politická, barevná slepá, černobílá politická a černobílá slepá.

Barevná politická mapa západní Evropy

Mapa západní Evropy
Černobílá politická mapa západní Evropy

Politická mapa západní Evropy

Barevná slepá mapa západní Evropy

Slepá mapa západní Evropy

Černobílá slepá mapa západní Evropy

Černobílá slepá mapa západní Evropy

Stručná charakteristika západní Evropy

Západní Evropa se rozkládá z části na území kontinentu a z části na ostrovech. Celkem do ní řadíme šest zemí. Konkrétně se jedná o Belgii, Nizozemí, Lucembursko, Francii, Velkou Británii a Irsko. Počet obyvatel žijících na tomto území dosahuje hodnoty 163 472 532. Celková rozloha zaujímá 932 489 km². Hustota zalidnění je pak cca 175 obyvatel/km². Všechny státy v tomto regionu jsou členy Evropské unie (Velká Británie v současnosti usiluje o vystoupení) a všechny západní evropské státy kromě Velké Británie, jejíž měnou je britská libra, používají euro. Více o evropských měnách se dočtete na stránce Měny Evropy.

Celý region je značně vyspělý a z obecného hlediska ho lze označit za nejrozvinutější část Evropy, což se odráží i v tom, že je jeho hospodářství postaveno především na sektoru služeb. Nejpoužívanějšími jazyky jsou angličtina, francouzština a vlámština. Většina obyvatelstva se z náboženského hlediska řadí mezi katolíky a protestanty. Do těchto států však po mnoho generací proudí velké množství přistěhovalců, kteří zde postupem času vytvořili mimo jiné i silnou muslimskou komunitu.

Většinu území tvoří nížiny, nicméně v pevninské části najdeme i vysoká pohoří jako je Francouzské středohoří a hlavně pak Alpy a Pyreneje. Podnebí v kontinentální části je obecně oceánské mírné, přičemž na jihu Francie má jisté aspekty subtropického klimatu. Klima v ostrovní části je naprosto neoddělitelně spjato s vlivem silného a teplého Golfského proudu, který se zde projevuje především tím, že zde mírní zimy. Pro ostrovy je pak naprosto typický velký úhrn srážek během celého roku.

Definice západní Evropy dle OSN

Organizace spojených národů uplatňuje v rámci svých struktur jinou metodiku rozdělení Evropy. Jinými slovy mapa Evropy je rozdělena odlišným způsobem. Dle ní spadají do západní Evropy tyto státy: Německo, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Rakousko.