Vlajky Evropy

Na následujících řádcích naleznete abecedně seřazené vlajky Evropy včetně doplňujícího vysvětlujícího popisu. Zcela na konci stránky pak naleznete všechny vlajky Evropy umístěné do jednoho souhrnného obrázku. Chcete li zobrazit jakoukoliv vlajku v plné velikosti, stačí na ni kliknout levým tlačítkem myši.

Vlajka Albánie

Vlajka Albánie

Současná podoba byla schválena 7. 4. 1992. Tvar je obdélníkový v poměru stran 5:7. Podklad je rudý a ve středu je umístěn dvouhlavý orel vyvedený v černé barvě.

Vlajka Andorry

Vlajka Andorry

Má tvar obdélníku s poměry stran 7:10. Základ tvoří tři svisle vedené pruhy. Ty mají ve směru zleva modrou, žlutou a červenou barvu. Nejsou stejně široké, poměr jejich šířek je 8:9:8. V prostředním pruhu je umístěn erb s nápisem „VIRTVS VNITA FORTIOR“ (to v překladu znamená „V jednotě je síla“). Čtyři znaky v erbu náleží biskupství Urgel, hrabství Foix, Katalánsku a oblasti Béarn.
Vlajka Belgie

Vlajka Belgie

Tvoří ji tři svisle vedené pruhy totožné šířky, které mají směrem zleva černou, žlutou a červenou barvu (jsou to oficiální barvy Brabantského vévodství). Poměr stran je značně netypický, a to 13:15.

Vlajka Běloruska

Vlajka Běloruska

Je celkem složitě poměrově koncipovaná. Základní poměr stran je 1:2. Na její levé straně je umístěn svisle vedený červenobílý dekorační pruh, který zabírá jednu devítinu šířky. Zbylou část zaplňují dva vodorovně vedené pruhy. Horní červený pruh tvoří 2/3 výšky, spodní zelený pak 1/3 výšky.

Vlajka Bosny a Hercegoviny

Vlajka Bosny a Hercegoviny

V základu je modrá s poměrem stran 1:2. Ve středu je umístěn pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník žluté barvy, jehož jedno rameno po celé své délce přímo přiléhá k hornímu okraji vlajky. Podél nejdelší strany trojúhelníku, která klesá směrem dolů zleva doprava od horního až ke spodnímu okraji, je umístěno devět bílých hvězd, z nichž dvě jsou v krajích poloviční a celá řada tak vede jakoby do nekonečna.

Vlajka Bulharska

Vlajka Bulharska

Tvoří ji tři stejně široké horizontálně vedené pruhy, které mají směrem seshora dolů bílou, zelenou a červenou barvu. Základní poměr stran je 3:5.

Vlajka Černé Hory

Vlajka Černé Hory

Na první pohled je značně tradiční a konzervativní. Základ je rudý se zlatým lemem širokým 1/20 výšky. Uprostřed je umístěn dvouhlavý zlatý orel držící v pařátech královské žezlo (nalevo) a jablko (napravo). Nad hlavami orla je koruna. Na hrudi má pak modrozelený erb se zlatým lvem. Poměr stran je 1:2.

Vlajka České republiky

Vlajka České republiky

Má dva totožně široké horizontální pruhy. Horní je bílý, spodní je červený. Z levé strany překrývá tyto pruhy modrý klín (rovnoramenný trojúhelník). Ten jednou svou stranou přímo přiléhá k levé straně vlajky po celé její výšce a jeho třetí vrchol je umístěn v samotném středu vlajky. Strany mají poměr 2:3.

Vlajka Dánska

Vlajka Dánska

Na červeném podkladu je položen bílý skandinávský kříž. Tři jeho ramena jsou stejně dlouhá, jedno je delší (to vede od středu kříže doprava). Všechna ramena kříže sahají až zcela ke krajům. Poměr stran se může trochu lišit a pohybuje se mezi hodnotami 28:34 -28-37.

Vlajka Estonska

Vlajka Estonska

Je složena ze tří horizontálně vedených pruhů stejné šířky, které mají postupně směrem dolů modrou, černou a bílou barvu. Strany mají poměr 7:11.

Vlajka Finska

Vlajka Finska

Na bílém podkladu je umístěn tmavě modrý skandinávský kříž sahající až ke krajům. Poměr stran je 11:18. Svislá část kříže je široká 3/18 šířky vlajky a od jejího levého kraje je vzdálena 5/18 šířky vlajky (od pravého pak 10/18). Horizontální část kříže je široká 3/11 výšky vlajky a od jejího horního a dolního okraje je vzdálena shodně 4/11 výšky vlajky.

Vlajka Francie

Vlajka Francie

Je tvořena třemi svislými stejně širokými pruhy, které mají postupně směrem zleva modrou, bílou a červenou barvu. Její poměr stran je 2:3.
Vlajka Chorvatska

Vlajka Chorvatska

Podklad je tvořen třemi horizontálními totožně širokými pruhy. Horní je červený, prostřední bílý a spodní modrý. Uprostřed nalezneme chorvatský státní znak. Ten je tvořen červenobílým šachovnicovým štítem se znakovou korunou. Strany vlajky mají poměr 1:2.

Vlajka Irska

Vlajka Irska

Tvoří ji svisle vedená souměrná trikolóra. Levý pruh je zelený, prostřední bílý a pravý oranžový. Poměr stran je 1:2.

Vlajka Islandu

 Vlajka Islandu

Na tmavě modrém podkladu leží rudý bílou barvou lemovaný kříž sahající až do krajů. Poměr stran je 18:25.

Vlajka Itálie

Vlajka Itálie

Je složena ze třech vertikálně vedených a totožně širokých pruhů. Ty mají postupně zleva zelenou, bílou a červenou barvu. Poměry vlajky jsou tradiční 2:3.

Vlajka Kypru

Vlajka Kypru

Celá podklad vlajky je bílý. Na něm ve středu leží obrysová mapa Kypru ve zlaté barvě, pod níž jsou dvě zkřížené olivové ratolesti. Setkat se lze se dvěma poměrovými variantami, a to 2:3 a 3:5.

Vlajka Lichtenštejnska

Vlajka Lichtenštejnska

Tvoří ji dva na šířku položené obdélníky stejné velikosti. Horní je modrý a spodní červený. V levém horním rohu na modrém poli se nachází zlatočerná knížecí koruna. Strany mají poměr 3:5.

Vlajka Litvy

Vlajka Litvy

Skládá se ze tří horizontálních pruhů. Seshora dolů je to žlutý, zelený a červený. Poměr stran vlajky je 3:5.

Vlajka Lotyšska

Vlajka Lotyšska

Podklad je karmínově červený. Prostředkem je veden horizontální bílý pruh, který je široký 1/5 výšky vlajky. Poměr mezi výškou a šířkou je 1:2.

Vlajka Lucemburska

Vlajka Lucemburska

Je tvořena třemi rozměrově totožnými vodorovnými pruhy, které mají postupně směrem dolů červenou, bílou a světle modrou barvu. Poměr je 3:5.

Vlajka Maďarska

Vlajka Maďarska

Má tři vodorovné pruhy stejné šířky, a to červený, bílý a zelený. Výška a šířka jsou v poměru 1:2.

Vlajka Makedonie

Vlajka Makedonie

Její podklad je rudý. Na něm je položeno žluté slunce s osmi paprsky, které jdou až zcela do okrajů. Vlajka je horizontálně i vertikálně osově souměrná a poměr jejích stran je 1:2.
Vlajka Malty

Vlajka Malty

Je vertikálně rozdělena na dvě poloviny. Levá je bílá, pravá potom červená. V levém horním rohu (na bílé polovině) je umístěn Jiřího kříž (jedná se o britské civilní vyznamenání, která Malta získala za hrdinství obyvatelstva během bitvy o Maltu v druhé světové válce). Kříž je stříbrný s červeným lemováním a nápisem „FOR GALLANTRY“, což v překladu znamená „za statečnost“. Poměr výška:šířka vlajky je 2:3.

Vlajka Moldavska

Vlajka Moldavska

Tvoří ji tři stejně rozměrné svislé pruhy. Zleva je to modrý, žlutý a červený. V prostředním žlutém je umístěn státní znak. Tím je hnědá orlice. Ta drží v zobáku kříž a v pařátech ratolest (nalevo) a žezlo (napravo). Na hrudi má pak modročervený erb se žlutou hlavou býka. Výška a šířka vlajky jsou v poměru 1:2.

Vlajka Monaka

Vlajka Monaka

Je velice jednoduchá. Složena je ze dvou totožně velkých vodorovných pruhů, červeného nahoře a bílého dole. Poměr výšky a šířky může být 2:3, nebo 4:5.

Vlajka Německa

Vlajka Německa

Skládá se ze tří stejně širokých vodorovných pruhů. Horního černého, prostředního červeného a dolního žlutého. Poměr stran je 3:5 (výška:šířka).

Vlajka Nizozemska

Vlajka Nizozemska

Jsou na ní tři horizontálně vedené a stejně široké pruhy – červený, bílý a modrý (ten je spodní). Vlajka má poměr stran 2:3.

Vlajka Norska

Vlajka Norska

Základ vlajky je červený a na něm je umístěn ke krajům sahající tmavě modrý skandinávský kříž s bílým lemem. Poměř výšky a šířky je 8:11.

Vlajka Polska

Vlajka Polska

Je velmi podobná monacké vlajce s tím rozdílem, že jsou na ní barvy prohozeny. Má na sobě dva stejné vodorovné pruhy, horní je červený, spodní pak bílý. Šířka vesrsus výška mají poměr 5:8.

Vlajka Portugalska

Vlajka Portugalska

Je složena ze dvou různě širokých svislých pruhů. Levý zelený je široký 2/5 a pravý červený 3/5 šířky vlajky. Na rozhraní těchto pruhů je položen vycentrovaný červenožlutomodrobílý snak země a za ním žlutá armirální sféra (starověké navigační zařízení). Strany vlajky mají poměr 2:3.

Vlajka Rakouska

Vlajka Rakouska

Tvoří ji tři horizontální pruhy stejné šířky, a to červený, bílý a opět červený. Poměry vlajky jsou 2:3.

Vlajka Rumunska

Vlajka Rumunska

Má tři svislé pruhy stejných rozměrů. Levý je modrý, prostřední žlutý a pravý červený. Výška:šířka je 2:3.
Vlajka Ruska

Vlajka Ruska

Má tři vodorovné pruhy. Ty jsou stejně široké a směrem dolů jdou postupně v těchto barvách – bílá, modrá, červená. Poměr je 2:3.

Vlajka Řecka

Vlajka Řecka

Jejím základem je celkem devět totožně širokých vodorovných pruhů, u nichž se střídá modrá a bílá barva (pět je modrých, čtyři jsou bílé). V levém horním rohu je umístěn bílý kříž (šířka jeho čar = šířka pruhů) na modrém čtverci (jeho hrana = šířce pěti pruhů). Vlajka má poměr stran 2:3.

Vlajka San Marina

Vlajka San Marina

Základ jen složen ze dvou horizontálních pruhů stejné šíře. Horní je bílý, spodní světle modrý. Uprostřed vlajky je státní znak. Ten tvoří obrázek tří bílých věží na třech zelených kopcích, a to vše ve zlatém rámu, který má nad sebou zlatou korunu. Rám obklopuje z každé strany zelená ratolest. Jejich konce se pod rámem kříží a v tomto bodě je přes ně položena bílá stuha, na níž je napsáno „LIBERTAS“ (Svoboda). Poměr výška:šířka je 3:4.

Vlajka Slovenska

Vlajka Slovenska

Jsou na ní tři velikostně totožné vodorovně vedené pruhy. Směrem sezhora dolů mají bílou, modrou a červenou barvu. Ve vzdálenosti 1/3 délky vlajky od jejího levého okraje najdeme umístěný znak ve tvaru štítu s bílým lemem. Výška znaku je 1/2 výšky vlajky. Znak má červený základ. Na něm jsou tři modré kopečky, přičemž na tom středním stojí velký bílý dvouramenný kříž. Poměr výška:šířka vlajky je 2:3.

Vlajka Slovinska

Vlajka Slovinska

Základ je složen ze tří stejně velkých vodorovných pruhů. První je bílý, druhý modrý a třetí červený. Na pomezí mezi bílým a modrým pruhem je umístěn štít se znakem (vzdálený je 1/4 šířky vlajky od jejího levého okraje, výška znaku je rovna 1/3 výšky vlajky). Ten má ve spodní části a na okrajích červený lem. Podklad znaku je modrý a na něm je ve spodní polovině bíle vyobrazena hora Triglav se dvěma modrými vlnitými čárami. Nad horou Triglav jsou pak tři do trojúhelníku uspořádané šesticípé hvězdy žluté barvy. Vlajka má poměry stran 1:2.

Vlajka Srbska

Vlajka Srbska

Tvoří ji trikolóra třech horizontálních pruhů totožné šířky. Za sebou směrem dolů jsou postupně červený, modrý a bílý. Lehce směrem doleva od vertikální osy vlajky se nachází znak. Ten tvoří červený štít s bílým lemem a korunou umístěnou nad ním. Na štítu je dvouhlavý bílý orel s dalším červenobílým štítem na hrudi a dvěma zlatými heraldickými liliemi u nohou. Strany vlajky mají poměr 2:3.

Vlajka Španělska

Vlajka Španělska

Složena je ze tří vodorovně vedených pruhů. Ty mají červenou, žlutou a opět červenou barvu. Středový žlutý pruh je široký 1/2 výšky vlajky, každý červený pak 1/4 výšky vlajky. Směrem doleva od vertikální osy vlajky je umístěn značně složitý znak složený ze čtvrceného štítu, korunou nacházející se nad ním, dvěma pilíři po stranách a stuhou s nápisem „PLUS ULTRA“ (v překladu „Ještě něco dále“). Poměr stran je 2:3.

Vlajka Švédska

Vlajka Švédska

Na modrém poli leží klasický skandinávský kříž žluté barvy. Poměr výška:šířka je 5:8.

Vlajka Švýcarska

Vlajka Švýcarska

Má poměrně netypický čtvercový tvar. Podklad je červený. Na jeho středu se nachází bílý rovnoramenný kříž, který nesahá až do okrajů. Velikost kříže není formálně nijak stanovena. Fakticky se však v praxi používá ve velikosti 2/3, nebo 7/10 velikosti červeného pole.

Vlajka Turecka

Vlajka Turecka

Podklad je červený. Na něm leží bílý půlměsíc a bílá doleva od své osy lehce vychýlená pěticípá hvězda. Strany mají poměr 2:3.

Vlajka Ukrajiny

Vlajka Ukrajiny

Velmi jednoduchá vlajka složená ze dvou totožně rozměrných vertikálních pruhů. Horní je světle modrý a spodní zářivě žlutý. Poměr stran vlajky je klasických 2:3.

Vlajka Vatikánu

Vlajka Vatikánu

Je čtvercová. Souměrně je rozdělena na levou žlutou polovinu a pravou bílou polovinu. V bílé polovině se nachází komplikovaný znak složený ze zlatobílé papežské trojkoruny s křížem nahoře (takzvaná tiára), dvou překřížených svatopetrských klíčů (zlatý a stříbrný) pod ní a červené šňůrky, který k sobě klíče svazuje.

Vlajka Velká Británie

Vlajka Vatikánu

Tuto vlajku je obtížné srozumitelně popsat, proto si dovolíme opsat to tak je složeninou vlajek Anglie, Skotska a Irska (= kříž svatého Patrika). Říká se jí „Union Jack“ a poměry stran má 1:2.

Vlajky Evropy v jednom obrázku

Vlajky Evropy

Nejkrásnější vlajky Evropy

Vzhledem k tomu, že se jedná o dosti subjektivní a individuální záležitost závislou na vkusu jednotlivce, nelze tento výběr považovat za všeobjímající. Zkrátka a jednoduše, co člověk, to názor.  Přesto jsme si dovolily vybrat nejkrásnější vlajky Evropy, respektive sestavit jejich TOP 5. Nemalou roli v tomto výběru hrála i originalita a neotřelost. Pravděpodobně nejkrásnější evropskou státní vlajkou vůbec je ta Velké Británie (nazývaná Union Jack), která se v mnoha žebříčcích a hodnoceních umisťuje i mezi nejpovedenějšími vlajkami světa. Do vybrané pětice jsme pak zařadili vlajky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Vatikánu a Norska.

Nejjednodušší vlajky Evropy

Označení „nejjednodušší“nemá být nijak hanlivé. V jednoduchosti je přece krása. Naší snahou je pouze poukázat na fakt, že jsou tyto vlajky Evropy ve svém provedení a i případném popisu prosté. Tentokráte jsme vybrali pouze trojici „vítězů“. Jsou to Monako, Polsko a Ukrajina. Každá z nich je podle horizontální, nebo vertikální osy rozdělena na dvě poloviny odlišných barev.

Nejneobvyklejší vlajky Evropy

Pakliže chceme vybrat vlajky Evropy, které jsou nejneobvyklejší, pak musíme brát v potaz především celkovou originalitu jejich provedení. Jinými slovy, musí být svým vzhledem naprosto unikátní. Náš výběr proto padl na vlajku Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Velké Británie.

Vlajky Evropy s nejméně typickým rozměrem

Vlajky Evropy se většinou vyznačují standardními rozměry, jako je třeba 2:3, 3:5 nebo 1:2. Najdou se však i takové, které jsou svým poměrem stran v rámci evropských státních vlajek jedinečné. Je jich celkem osm. Zde jsou: albánská vlajka – 5:7, andorská vlajka – 7:10, estonská vlajka – 7:11, norská vlajka – 8:11, finská vlajka – 11:18, belgická vlajka – 13:15, islandská vlajka – 18:25 a dánská vlajka 28:34 až 28:37.

Vlajky Evropy s nejsložitějšími znaky

Některé vlajky Evropy do sebe mají zakomponovaný i státní, nebo jiný znak. Ten je někdy graficky i významově velmi jednoduchý, jindy naopak velmi složitý, komplexní a nesoucí mnoho významů a symboliky. Za ty nejsložitější považujeme znaky na vlajkách Španělska, San Marina a Chorvatska.

Vlajky Evropy a zvířata na nich

Přemýšleli jste někdy o tom, jaká zvířata na sobě vlajky Evropy ukrývají? My ano! Je to býk, drak, koza, kráva, kuna, kůň, lev, levhart a orel. Schválně vám nebudeme prozrazovat, kde je máte hledat. Zkuste si je najít sami. Myslíme, že jen málokdo najde všechny. Občas je to totiž hodně těžké.

Kam dál

V první řadě by vás jistě mohla zajímat stránka, kde je pro vás připravena mapa Evropy s vlajkami v podobě obrázku. Jednoduše si tak můžete přiřazovat jednotlivé vlajky k příslušným státům na mapě. Hledáte li jiné další reálie o Evropě, pak přejděte na stránku mapa Evropy. Najdete je buď přímo na ní, nebo vás na tyto informace odkáže. Zapomenout pak nesmíme ani na stránku Vlajky evropských států na Wikipedii, která je výborným rozcestníkem pro hledání informací o jednotlivých evropských státních vlajkách.