Mapa jihovýchodní Evropy

Politická a slepá mapa jihovýchodní Evropy v barevné a černobílé verzi.

Barevná politická mapa jihovýchodní Evropy

Mapa jihovýchodní Evropy
Černobílá politická mapa jihovýchodní Evropy

Politická mapa jihovýchodní Evropy

Barevná slepá mapa jihovýchodní Evropy

Slepá mapa jihovýchodní Evropy

Černobílá slepá mapa jihovýchodní Evropy

Černobílá slepá mapa jihovýchodní Evropy

Základní informace o regionu jihovýchodní Evropy

Oblast jihovýchodní Evropy představuje Balkánský poloostrov a některé státy jemu územně blízké. Konkrétně jsou to Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo (tento stát na mapě není zanesen, protože nebyl na mezinárodní úrovni plnohodnotně uznán, rozkládá se zhruba na pětině území Srbska v jeho jihozápadní části), Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. V regionu žije celkem 65 419 528 obyvatel. Rozloha činí 765 970 km². Hustota zalidnění se pak pohybuje okolo 85 obyvatel/km².

Prakticky celá oblast je na evropské poměry ekonomicky značně nerozvinutá a slabá (výjimku tvoří velmi rozvinuté, ekonomicky silné a stabilní Slovinsko), za což z historického hlediska vděčí i své poloze a s tím spojenou existencí významných národnostních menšin různého vyznání. Během celého novověku byla pod útlakem Osmanské říše, která se do Evropy tlačila právě přes toto území. Dvacáté století jí pak přineslo hned několik válek regionálního i světového rozsahu a v neposlední řadě též nadvládu východního bloku, po jehož pádu začala zuřivá občanská válka v Jugoslávii. Celý region není ostatně ani v dnešní době zcela stabilní, čehož je důkazem již výše zmíněné sporné území Kosova.

Klimaticky má jihovýchodní Evropa mírné kontinentální až subtropické podnebí. Terén je na většině území hornatý, nikoliv však vysokohorský.

Převažuje zde slovanské obyvatelstvo a stejně tak slovanské jazyky. Kulturní a náboženská rozmanitost je však natolik silná a současně nestabilní, že zde z tohoto důvodu vznikaly a stále vznikají spory menšího, či většího významu. To se ostatně opět týká i zmiňované války o Jugoslávii, respektive Jugoslávských válek a dosud trvajícího sporu o území Kosova.

Kam dál

V první řadě se nabízí možnost navštívit rozcestník Mapa Evropy, ze kterého můžete vycházet při hledání reálií o Evropě a jiných jejích částech. Cenné informace naleznete též na stránce jihovýchodní Evropa na Wikipedii.