Interaktivní mapa Evropy

Na této stránce je vám k dispozici interaktivní mapa Evropy od společnosti Google.
Jak se interaktivní mapa Evropy používá

Zde umístěná interaktivní mapa Evropy je vyobrazena ve svém výchozím nastavení přizpůsobeném proporcím těchto webových stránek. Vy si s ní však můžete dle libosti manipulovat, a to hned několika způsoby, které probereme na následujících řádcích.

Módy zobrazení

Google mapa umožňuje dva módy zobrazení, mezi nimiž lze podle potřeby přepínat. První mód (zde nastaven jako výchozí) je klasický kartografický (svým způsobem je to tak trochu i politická mapa Evropy), tedy takový kdy je realita zjednodušena a fakticky převedena do formy obrázku. Druhý mód je satelitní. Reálně se jedná o komplexní mapu celé Evropy (a vlastně celého světa) složenou z fotek nasnímaných z vesmíru pomocí satelitní družice (fakticky je to naprosto reálná, byť špatně čitelná geografická mapa Evropy). Tento mód tedy umožňuje prohlédnout si reálnou podobu konkrétní lokality z ptačího pohledu. Mezi těmito dvěma módy je možné přepínat pomocí kliknutí na malý čtvereček ve spodním levém rohu mapy.

Přibližování a oddalování

Pakliže chcete vidět konkrétní lokalitu ve větším detailu (nebo naopak v menším detailu), stačí použít funkci zoom. Nejedná se o nic jiného, než o prosté přiblížení, respektive oddálení. Interaktivní mapa Evropy obsahuje pochopitelně i různé názvy ulic, označení významných míst a entit občanské vybavenosti a tak podobně. Tyto detailní informace se ale ukážou až při značném přiblížení, kdy dává jejich zobrazení smysl. Pokud budete mít zapnutý mód satelitní mapy, pak při maximálním možném přiblížení budete schopni identifikovat třeba i židli na vlastní zahradě (obraz ale není z pochopitelných důvodů příliš kvalitní).

Samotnou funkci zoom lze ovládat dvěma možnými způsoby.

  1. Pomocí tlačítek plus + (přiblížení) a minus – (oddálení) v pravém dolním rohu mapy.
  2. Pomocí scrollovacího tlačítka na počítačové myši. Když točíte tlačítkem směrem od sebe, pak mapu přibližujete. Když točíte tlačítkem směrem k sobě, pak mapu oddalujete.

Posun

Chcete-li se na mapě, respektive s mapou nějakým směrem pohnout, klikněte na jakékoliv místo na ní levým tlačítkem myši a posuňte s ní do protisměru vůči lokalitě, kam se chcete posunout.

Interaktivní mapa Evropy v plné velikosti

Mapu je možné zvětšit na celou obrazovku. Pokud tak chcete učinit, tak klikněte na tlačítko s textem „Zobrazit větší mapu“ v levém horním rohu mapy. Automaticky dojde k přesměrování na novou stránku prohlížeče s plnohodnotnou mapovou aplikací.

Licence a podmínky použití

Zde sdílená interaktivní mapa Evropy a celá aplikace jsou majetkem společnosti Google a proto jejich užití podléhá příslušnému autorskému právu a licenčním podmínkám. Pro více informací týkajících se této problematiky klikněte na text „Podmínky použití“ v pravém spodním rohu mapy.