Politická mapa Evropy

Ve dvou barevných provedeních (barevná a černobílá) vyvedená politická mapa Evropy.

Barevná politická mapa Evropy

Politická mapa Evropy
Černobílá politická mapa Evropy

Černobílá politická mapa Evropy

Politická mapa Evropy a doplňující informace k ní

Jak již samotný název „politická“ naznačuje, účelem těchto map není postihovat různá fyzicko-geografická fakta, nebo něco podobného. Smyslem jejich existence je a priori zachytit polohu jednotlivých suverénních státních celků včetně vytyčení státních hranic mezi nimi. Pro snadnou orientaci a přehlednost jsou proto jednotlivé státy (v tomto případě se jedná o státy Evropy) vyvedeny v jednolitých barvách, které se země od země kontrastně liší, aby bylo zřejmé, kde hranice jednoho státu končí a kde hranice druhého státu začíná. Součástí jakékoliv politické mapy může být kupříkladu i stanovení polohy hlavních měst. Jedná se o poměrně důležitý údaj, a proto je pro vás na tomto webu připravena i mapa Evropy s hlavními městy.

Dosti komplikované pak může být zachycení všemožných sporných území a jednostranně vyhlášených nezávislých států, která však nemusí být na mezinárodní úrovni zcela uznána. S tímto problémem se musí vypořádat i naše politická mapa Evropy. Pro ilustraci uveďme tři nejvýraznější příklady. Tím prvním je Kosovo, respektive Kosovská republika. Tento jednostranně vyhlášený stát na území dnešního Srbska nebyl zatím na diplomatické úrovni plnohodnotně uznán, byť je oficiálním členem mnoha mezinárodních organizací a i drtivá většina států Evropské unie jeho suverenitu uznala. Druhým a mnohem komplikovanějším příkladem je Severní Kypr, respektive Severokyperská turecká republika. Její existence byla do dnešních uznána jen a pouze ze strany Turecka. Posledním a nejžhavějším příkladem je pak problematika ohledně nároků na území poloostrova Krym. Ten dlouhodobě náležel a v rámci mezinárodního práva stále náleží Ukrajině. Po vojenské invazi zde má však od roku 2014 reálnou politickou moc Rusko, které zde nechalo vyhlásit Republiku Krym. Námi zhotovená mapa tyto nezávislé státy a území nezachycuje, neboť se nepovažujeme za entitu, která by měla jejich existenci posvěcovat a necháváme to proto s vaším dovolením na oficiálních mezinárodních institucích. Jakmile budou tyto státy plnohodnotně mezinárodně uznány, budou do mapy doplněny.