Mapa Evropy s vlajkami

Na této stránce je vám k dispozici barevná mapa Evropy s vlajkami, které naleznete na obrázku abecedně seřazené pod samotnou mapou.

Barevná mapa Evropy s vlajkami

Mapa Evropy s vlajkami
Mapa Evropy s vlajkami – doplňující informace

Tato mapa Evropy s vlajkami je standardní politická mapa Evropy, která je ve spodní části doplněná o přehled evropských státních vlajek seřazených v abecedním pořadí dle názvů příslušných států, kterým náleží. Konkrétně je jich 46 a náleží Albánii, Andoře, Belgii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Itálii, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Makedonii, Maltě, Moldavsku, Monaku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, San Marinu, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Ukrajině, Vatikánu a Velké Británii.

Hodně typické je pro ně používání červené, bílé a modré barvy (odstíny se pochopitelně do jisté míry liší). Červená barva se ve větší, či menší míře objevuje na celkem třiceti sedmi z nich z celkového již zmíněného počtu čtyřiceti šesti. V případě bílé barvy pak tato hodnota dosahuje cifry třiceti tří. Modrou jich obsahuje všehovšudy dvacet čtyři. Kombinaci těchto barev pak nalezneme na dvanácti evropských státních vlajkách, z nichž devět neobsahuje žádnou další barvu.

K čemu je mapa Evropy s vlajkami dobrá

Především k různým institucionálním a osobním výukovým účelům. Kombinuje v sobě hned dva podstatné okruhy zeměpisných informací (politicko-geografické dělení Evropy + vlajky), které mohou u mnoha lidí pracovat v jisté synergii, která usnadní učení. Předpokladem je, že osoba, která se chce naučit zeměpisné reálie Evropy, bude usilovat, jak o nabytí znalostí týkajících se jejího územního dělení, tak o nabytí znalostí týkajících se podstatných státních reálií, mezi které státní vlajky bezpochyby patří.

V případě, že byste se o nich chtěli dozvědět více detailních informací, pak navštivte stránku Vlajky Evropy na tomto webovém portálu. Zde se dočtete o jejich stranových poměrech, poměrovém dělení prvků na nich, významu znaků a textů a dalších podstatných údajích.