Slepá mapa Evropy

Slepá mapa Evropy dostupná ve dvou provedeních, a to v barevném a v černobílém.

Barevná slepá mapa Evropy

Slepá mapa Evropy
Černobílá slepá mapa Evropy

Černobílá slepá mapa Evropy

K čemu je slepá mapa Evropy dobrá

Nejprve si řekněme něco o slepých mapách obecně. Tento typ map je specifický tím, že je na něm cíleně vynechán jistý okruh informací. Proč tomu tak je? Z jednoho prostého důvodu. Cílem tohoto typu map není informovat a vzdělávat. Je tomu přesně naopak. Cílem je zkoušet nabyté znalosti. Jinými slovy, jejich cílem je prověřit, jak dobře si konkrétní osoba, nebo skupina osob osvojila konkrétní zeměpisné reálie. Úkolem zkoušeného je po předložení mapy doplnit ony cíleně vynechané informace. Reálně je možné vynechat na mapě prakticky jakýkoliv okruh/okruhy informací a následně po zkoušeném požadovat, aby je doplnil. Má to však své limity. Skutečnost je totiž taková, že nebude žádným velkým problémem vytvořit takovou slepou mapu a následně i zadání, které nebude prakticky nikdo schopný alespoň uspokojivě doplnit. Předkládající tedy musí vždy brát v potaz reálnou obtížnost úkolu vzhledem ke schopnostem a znalostem zkoušeného/zkoušených v celkovém kontextu.

V praxi nejpoužívanějším typem slepých map jsou takové, kdy jsou na nich vyznačeny polohy jistých celků a zkoušený má jména těchto celků doplnit. Daleko obtížnějším typem jsou pak takové, kdy jsou v mapě zaneseny jisté vybrané typy celků a jiný typ celků je na základě zadání třeba doplnit. Naše slepá mapa Evropy z tohoto vychází a umožňuje obojí využití, byť pro první zmíněné bude zřejmě praktičtější.

A nyní krátce k našim mapám. Obě dvě jsou prakticky totožné a liší se pouze barevností (orientace v barevné je pochopitelně daleko snazší). Základem pro obě byla politická mapa Evropy (vynechány byli názvy států). Jejich ideálním využitím je předložení zkoušenému, jehož úkolem bude doplnit názvy příslušných států Evropy (jak jsme uvedli o něco výše). Naše mapy se budou hodit především kantorům na druhém stupni základních škol a středních školách v rámci zkoušení v hodinách zeměpisu a stejně tak vedoucím rozličných dětských a mládežnických organizací v průběhu zábavných znalostních her.