Mapa východní Evropy

Na této stránce se nachází mapa východní Evropy ve dvou barevných a dvou černobílých verzích (2 politické a 2 slepé).

Barevná politická mapa východní Evropy

Mapa východní Evropy
Černobílá politická mapa východní Evropy

Politická mapa východní Evropy

Barevná slepá mapa východní Evropy

Slepá mapa východní Evropy

Černobílá slepá mapa východní Evropy

Černobílá slepá mapa východní Evropy

Stručná charakteristika východní Evropy

Východní Evropa je co do rozlohy největším evropským regionem, přičemž drtivou většinu tohoto území tvoří evropská část Ruska. Celý pojem východní Evropa je trochu komplikovaný, a to hned z několika důvodů. Jmenujme alespoň dva nejpodstatnější.

1. Kde končí Evropa?

Právě východní část Evropy vytváří komplikace spojené s definováním toho, kde hranice Evropy vůbec končí, respektive začíná. Touto problematikou se detailněji zabýváme v odstavci „Geografie a mapa Evropy v kontextu reality“ na stránce Mapa Evropy na tomto webu. V kontextu východní Evropy je tedy komplikované stanovit, zda kupříkladu Gruzie a Arménie ještě jsou, nebo už nejsou součástí východní Evropy, neboť není zcela jasné, zda se vůbec jedná o evropské státy.

2. Historicky zažité definice

Mnohé události minulosti, mezi které bezesporu patří i Studená válka, daly vzniknout mnoha definicím toho, co je, respektive kam až sahá východní Evropa. Z dnešního pohledu extrémní definice považovaly za východ Evropy dokonce někdejší NDR, což je ale v kontextu tehdejší doby pochopitelné. Toto vnímání však v myslích mnoha lidí do jisté míry zůstalo a mnozí řadí do tohoto regionu nejen pobaltské státy, ale také státy Visegrádské čtyřky včetně České republiky.

Dnes do regionu východní Evropy řadíme Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Moldavsko. Pokud budeme brát v úvahu nejzazší teoretickou evropskou východní hranici, pak sem můžeme zařadit i Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán.

Tento region je společně s jihovýchodní Evropou (viz. mapa jihovýchodní Evropy) nejméně rozvinutou evropskou částí. Naprosto dominujícím jazykem této oblasti je ruština a jazyky z ní odvozené. Většina věřícího obyvatelstva se pak hlásí k pravoslavné církvi.

Definice východní Evropy dle OSN

OSN dle svých definic řadí mezi východoevropské země tyto státy: Rusko, Ukrajinu, Bělorusko, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Českou republiku a Polsko.