Mapa střední Evropy

Mapa střední Evropy ve čtyřech různých provedeních. Dvě politické (barevná + černobílá) a dvě slepé (barevná + černobílá).

Barevná politická mapa střední Evropy

Mapa střední Evropy
Černobílá politická mapa střední Evropy

Politická mapa střední Evropy

Barevná slepá mapa střední Evropy

Slepá mapa střední Evropy

Černobílá slepá mapa střední Evropy

Černobílá slepá mapa střední Evropy

Region střední Evropy

Pojem střední Evropa nebyl a ani dnes není žádným oficiálním jednotně uznaným vymezením regionu. Spíše se jedná o jakési polooficiální označení, které však v různém kontextu, respektive u různých institucí znamená něco trochu jiného. Nejobecnější a nejpoužívanější vymezení zahrnuje Českou republiku, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Švýcarsko. Některé definice zahrnují kupříkladu i Slovinsko a pobaltské státy. Jiné neberou v potaz státní hranice a definují region na základě kulturní podobnosti. Na základě jedné takové střední Evropa sahá od severovýchodního cípu Francie do poloviny Rumunska a od Estonska po západní cíp Chorvatska. Mapa Evropy je zkrátka rozdělena vždy trochu jinak.

Pokud budeme vycházet z onoho nejpoužívanějšího vymezení, které zahrnuje oněch 8 států, pak je rozloha tohoto regionu 1 015 951 km² a žije zde 161 565 841 obyvatel. Hustota zalidnění je poměrně vysoká a činí zhruba 160 obyvatel na kilometr čtvereční. Pro region je typická i hustá sídelní síť (mnoho měst, městysů a vesnic). Měst, která mají více než jeden milion obyvatel, zde najdeme všehovšudy 8, z nichž 4 jsou německá. Jsou to Berlín, Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Budapešť, Varšava, Vídeň a Praha. Více informací o jednotlivých hlavních evropských městech najdete na stránce Hlavní města Evropy.

Na většině území je podnebí mírné a přechodné. Terénní profil je značně různorodý. Najdeme zde jak pobřežní území a nížiny, tak vrchoviny a horská a velehorská území. Velká část původní zalesněné půdy byla přeměněna na zemědělskou a rozsáhlý souvislý zalesněný prostor zde budeme proto hledat jen stěží. Je zde celkem hustá říční síť.

Ekonomickým tahounem regionu a vlastně i celé Evropy je pochopitelně Německo. Vrcholně vyspělými státy světové úrovně jsou však i Lichtenštejnsko, Rakousko a Švýcarsko. Zbylé státy jsou ve světovém měřítku též plně vyspělé, v rámci Evropy ale patří k lepšímu průměru.