Mapa severní Evropy

Zde je vám k dispozici politická a slepá mapa severní Evropy, z nichž každá je vyvedena v barevné i černobílé verzi.

Barevná politická mapa severní Evropy

Mapa severní Evropy
Černobílá politická mapa severní Evropy

Politická mapa severní Evropy

Barevná slepá mapa severní Evropy

Slepá mapa severní Evropy

Černobílá slepá mapa severní Evropy

Černobílá slepá mapa severní Evropy

Stručná charakteristika severní Evropy

Severní Evropa dnes na základě nejpoužívanějších definic zahrnuje takzvané severské a pobaltské státy. Mezi ty severské řadíme Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Island. Mezi ty pobaltské pak Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Celý region se vyznačuje značně malým počtem obyvatel na kilometr čtvereční, respektive nízkou hustotou zalidnění. Celkový počet obyvatel žijících v tomto regionu je 32 393 386, rozloha činí 1 494 543 km² a hustota zalidnění se pohybuje okolo 22 obyvatel na kilometr čtvereční.

Ekonomicky lze severní Evropu rozdělit na dvě části. Zatímco severské státy můžeme bez váhání zařadit mezi vyspělou část Evropy a světa, pobaltské státy do dnešní doby trpí jistou ekonomickou strnulostí, která je spojena s někdejším výrazným vlivem Sovětského svazu. Region je relativně bohatý na přírodní zdroje. Ve Finsku a Švédsku je hodně rozvinutý dřevozpracovatelský průmysl (papírnictví a stavebnictví). Švédsko je také velice bohaté na naleziště železné rudy a dalších kovů. Norsko pak disponuje rozsáhlými nalezišti ropy a zemního plynu.

V rámci regionu neexistuje žádný dominantní jazyk a každá země disponuje svým vlastním jazykem, byť ty jsou v některých případech z pochopitelných důvodů v mnohém podobné. Všechny státy s výjimkou Norska jsou členy Evropské unie.

Klima je na celém území rozličné. Na většině území panuje mírné podnebí, což je především v Norsku dáno i Golfským proudem. V severní části Skandinávského poloostrova, která se nachází za polárním kruhem, převládá klima subarktické. Na ostrovech, které leží severně od Skandinávského poloostrova v Severním ledovém oceánu, je pak arktické podnebí.

Definice severní Evropy dle OSN

Definice severní Evropy Organizací spojených národů není příliš odlišná od té výše zmíněné (mapa Evropy je však podle ní dělena přece jen trochu jinak). Jediným rozdílem je to, že OSN do severní Evropy řadí i Velkou Británii a Irsko.